Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatait kizárólag az európai és a nemzeti adatvédelmi jogszabályok keretében gyűjtjük össze, használjuk fel és tároljuk. A továbbiakban tájékoztatjuk az adatgyűjtés jellegéről, hatályáról és céljáról, valamint az adatok online szolgáltatás keretében történő felhasználásáról.

Felelős személy

Ezzel kapcsolatban az oldal jobb felső szegélyén elhelyezett impresszumunkra hivatkozunk.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnk kapcsolattartási adatait ugyancsak az oldal jobb felső szegélyén elhelyezett impresszumban találja.

A feldolgozott adatok jellege

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy kényelmes formában rendelkezésre álljanak az Ön, ügyfeleink, az érdeklődők, a szállítók, a látogatók és online szolgáltatásunk felhasználói számára. Ide tartoznak például: nevek, címek, kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszámok); az Ön által bevitt adatok (szövegek, képek, videók); a meglátogatott weboldalak naplózása, a tartalom, hozzáférési idők, valamint készülékadatok, IP-címek stb. iránti érdeklődés.

A GDPR 9. cikke (1) bekezdésének értelmében nem kerül sor különleges adatkategóriák feldolgozására.

Jogalapok

A GDPR 13. cikke értelmében itt adatfeldolgozásunk jogalapjait magyarázzuk el Önnek. Online szolgáltatásunk mindenekelőtt szerződéses és szerződéskötést megelőző intézkedéseken, valamint kérdések megválaszolásán alapszik. Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontját kell figyelembe venni jogalapként. Amennyiben jogszabályi kötelezettségünk keretében adatfeldolgozást kell végeznünk, ez a folyamat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjára támaszkodik. Jogos érdekeink védelmére tekintettel az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Ha az említett jogalapok egyike sem releváns, az adatfeldolgozást az érintett hozzájárulásával (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, ill. 7. cikke) végezzük.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai és frissítései

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot frissítjük, ha új ajánlatokat, termékeket vagy szolgáltatásokat vezetünk be, online eljárást igazítunk ki, illetve továbbfejlesztjük az internetes és számítógépes (EDV) biztonsági technológiát. Ennélfogva fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot indokolt esetben kiigazítsuk. A kiigazításról itt tájékoztatást adunk. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állapotáról.

Adatbiztonság

Mai, kapcsolatokkal átszőtt világunkban a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférési kísérletek olyan valós veszélyt jelentenek, amelyre a magánszemélyeknek és a vállalatoknak napi szinten fel kell készülniük. Ez kétségkívül jelentős kihívás.

Mivel az adatvédelem nálunk kiemelt prioritást élvez, beruházunk rendszereink biztonságának fenntartására, és ezt a biztonságot folyamatosan ellenőrizzük. Hiszen az knueppel.hu helyen, online szolgáltatásunk kezelése során a személyes adatait bízza ránk. Az adott információk biztonsága fontos számunkra.

Ezért a technika állásának, a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülménye és céljai, valamint a természetes személy jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével technikai és szervezeti intézkedéseket hozunk, amelyek a támadások elleni védekezésre, a személyes adatokkal való visszaélések, az adatvesztés és a helytelen módosítások, valamint a jogosulatlan harmadik fél általi hozzáférés kizárására szolgálnak (a GDPR 32. cikke). Mivel ezek az intézkedések többek között az adatok bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának védelmére hívják fel a figyelmet a fizikai hozzáférés, a bevitel, a továbbítás, valamint a rendelkezésre állás és elkülönítés biztosításának ellenőrzésén keresztül. Ezen túlmenően helyben olyan eljárásokat léptettünk életbe, amelyek többek között az érintettek jogait, az adattörlést és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokat szabályozzák. Végül a GDPR 25. cikke értelmében a személyes adatok védelmét már az új hardverek és szoftverek fejlesztésével, ill. beszerzésével, valamint új eljárások bevezetésével, az adatvédelem alapelveire tekintettel beépített (Privacy by Design) és alapértelmezett adatvédelem (Privacy by Default) révén igyekszünk megvalósítani.

Ezek közé a biztonsági intézkedések közé tartozik például az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti titkosított adatátvitel. Ha például Ön rendelést ad le, személyes adatait a rendszer hozzánk továbbítja. Ezeket az adatokat – hogy ne kerüljenek illetéktelen kezekbe – SSL eljárással titkosítjuk. Ez egy bevált és biztonságos adatátviteli eljárás az interneten. Jogos érdekeinkre alapozva (lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) szerverünk naplózási fájljait online üzletünk elérésekor az üzemzavarok elemzésére és elhárítására használjuk fel. Ezenfelül kizárólag az arra jogosult személyek számára biztosítjuk a bizalmas adatokhoz a fenti célokból történő hozzáférést.

Együttműködés adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel

Amennyiben az adatfeldolgozás során egyéb személyek és vállalatok (adatfeldolgozók és harmadik felek) adatait használjuk, akkor alapvetően erre az eljárásra is a fent említett jogalapok egyike vonatkozik. Ezekkel az együttműködési partnerekkel az adatfeldolgozásra az ún. „megbízásból végzett feldolgozásról szóló szerződés” alapján kerül sor (lásd a GDPR 28. cikkét).

Harmadik országokba irányuló adattovábbítás

Amennyiben az adatokat harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kell feldolgozni, az eljárásra kizárólag akkor kerül sor, ha azt a fenti jogalapok valamelyike támogatja. Az adatfeldolgozás a GDPR 44. és azt követő cikkeiben foglalt előírások keretében történik. Ez azt jelenti, hogy az adatfeldolgozás kizárólag különleges garanciák alapján – például megfelelő szintű uniós adatvédelem (pl. az USA esetében a „Privacy Shield”) hivatalosan elismert megállapítása – vagy hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek (úgynevezett „általános szerződési feltételek”) figyelembevételével történik.

Az adatok összegyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának célja

Az online szolgáltatást, a tartalmakat és funkciókat az Ön rendelkezésére kívánjuk bocsátani. Ezenkívül szerződéses és a szerződéskötést megelőző szolgáltatások, továbbá különböző egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint az üzleti partnerekkel és érdekelt felekkel való kapcsolattartás ápolására összpontosítunk.

Online szolgáltatásunkon keresztül megválaszoljuk az Ön kapcsolattartásra vonatkozó kérdéseit, és kezeljük az Önnel való kommunikációt.

Az adatfeldolgozás nem utolsó sorban marketing, reklám és piackutatás célját szolgálja, valamint biztonsági intézkedésként a webes megjelenésünk védelmét hivatott biztosítani. Ennélfogva belső statisztikai, ill. rendszervonatkozású célból az internetes oldalunkhoz való minden hozzáférést és a weboldalon rendelkezésre bocsátott fájlok bármelyikének lekérdezését naplózzuk (ún. szervernaplózási fájlok).

Feljegyzésre kerül a lekérdezett fájl neve, a lekérdezés dátuma és időpontja, a továbbított adatmennyiség, a sikeres lekérdezésről szóló üzenet, a webes böngésző típusa/verziója, a felhasználó operációs rendszere, a hivatkozási URL (az előzőleg látogatott oldal) és a lekérdezési tartomány, valamint a lekérdezésre használt számítógép IP-címei. Az ezen túlmutató személyes adatok csak akkor lesznek naplózva, ha Ön a weboldalunkhoz önkéntes alapon, pl. a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül történő kapcsolatfelvételnél, vagy e-mailben, regisztráció keretében, szerződéskötéskor vagy kérelem benyújtása esetén rendel hozzá adatokat vagy böngészője beállításain keresztül jár el. Az adatokat a rendszer az esetleges későbbi jogszabályból eredő jogok érvényesítéséhez, szolgáltatásainkhoz, megfelelő könyvelés biztosításához, belső kezelési célokra és marketingcélokra, ezenkívül elővigyázatosságból pl. visszaélés vagy csalás tisztázása céljából legfeljebb hét napig tárolja, majd törli. A bizonyítási célon túlmutató adattárolás jogát ez nem érinti.

Szerződésszerű szolgáltatásnyújtás

Adatait (pl. név, cím, kapcsolattartási adatok, továbbá szerződéssel kapcsolatos adatok, pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók neve, fizetési információk) szerződésben foglalt kötelezettségünk teljesítése érdekében és a szolgáltatási követelményeknek megfelelve dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint. Az online nyomtatványok mint kötelezően megjelölt beadványok a szerződéskötéshez okvetlenül szükségesek.

Felhasználói számlát is létrehozhat, amelynek segítségével pl. nyomon követheti rendeléseit. A regisztrációhoz a rendszer felkéri a kötelezően feltüntetendő adatok megadására. A felhasználói számlák nem nyilvánosak. Keresőmotorokkal történő indexelésre nincs lehetőség. Amennyiben felhasználói számlája megszüntetése mellett dönt, a rendszer a nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelve a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, kereskedelmi vagy adózási okokból kifolyólag törli a felhasználói számlával kapcsolatos adatokat. Sikeres számlamegszüntetés esetén az adatok mentéséről kizárólag Ön dönt, mi erre nem vagyunk befolyással. Számlamegszüntetés esetén jogunkban áll és kötelességünk az Ön szerződés időtartama alatt elmentett összes adatát visszavonhatatlanul törölni.

A regisztrációnál, valamint az ismételt bejelentkezéseknél és online szolgáltatásaink használata során az IP-címet és a mindenkori felhasználói tevékenységet jogos érdekeink alapján, továbbá a visszaéléssel és egyéb jogosulatlan használattal szembeni védekezés céljából a rendszer eltárolja. Ezek az adatok alapvetően nem kerülnek harmadik fél birtokába. Továbbításra kizárólag követeléseink nyomon követése céljából kerül sor káresetben vagy jogi kötelezettség fennállása esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján.

Az online szolgáltatásunk látogatott weboldalaihoz kapcsolódó adatokat, a termékeink iránti érdeklődést, a kapcsolatfelvételi űrlap bejegyzéseit, illetőleg a felhasználói profilt reklámcélokra használjuk fel az Ön felhasználói profiljának keretében, hogy például a korábban használt szolgáltatásokból kiindulva Önnek termékinformációkat tudjunk átadni. A jogi garanciához kapcsolódó és egyéb megfelelő kötelezettségek lejártát követően az adattörlés a jogszabályban meghatározott megőrzési időszak figyelembevételével történik.

A személyes adatok felhasználása hírlevelünkhöz

Ha feliratkozott hírlevelünk fogadására, a regisztráció során megadott adatait (pl. vezetéknév, utónév és e-mai cím) csupán hírlevél küldése céljából használjuk fel. A hírlevélre való feliratkozáshoz az ún. „dupla e-mail megerősítéses (double opt-in) eljárást” használjuk. A hírlevelünk fogadására való feliratkozás után visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek, amelyben megkérjük, hogy a hírlevél rendszeres kézhezvételét az e-mailben elhelyezett hivatkozásra kattintva erősítse meg. Csak ezt követően kapja meg a hírlevelet.

A hírlevélről való leiratkozáshoz mindenkor lehetősége van arra, hogy az adott hírlevélben elhelyezett hivatkozásra kattintva e-mailben, faxon vagy levélben megfelelő nyilatkozatot tegyen. Ezzel kapcsolatban Önt a továbbítási költségekhez kapcsolódó, az alaptarifákhoz igazodó rendszeres díjakon kívül egyéb költségek nem terhelik.

A hírlevelünk küldésével összefüggésben tárolt személyes adatokat a hírlevélről való leiratkozást követően töröljük.

Kapcsolatfelvétel

A velünk kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben való kapcsolatfelvétel keretében ügyeinek kezelését a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján végezzük. Fenntartjuk a jogot, hogy adatait egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben (Customer-Relationship-Management System – „CRM rendszer”) vagy hasonló rendszerben tároljuk.

A kérelmek feldolgozását követően, vagy ha további tárolásra nincs szükség, az adatok törlésre kerülnek. A szükségességet kétévente ellenőrizzük. Az ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek kérésére az Ön adatait kívánság szerint tartósan is tárolhatjuk. A törvényes archiválási kötelezettség szem előtt tartásával a törlésre a jogszabályban előírt megőrzési időszak letelte után kerül sor.

Cookie-k használata

Internetes oldalunkon ún. cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie-k jellemzően a látogatott weboldal adatait tartalmazzák, amelyeket a webes böngésző a szörfölés során elment. Ha a felhasználó a megfelelő szerveren keresztül újra ellátogat weboldalunkra, weboldalunk felhasználójának böngészője a korábban fogadott cookie-t visszaküldi. Ezáltal a szerver ki tudja értékelni a kapott adatokat, megkönnyíti az internetes oldalon való navigálást, illetve szabályozza a reklámok megjelenését.

A cookie-k csak olyan információkat tartalmazhatnak, amelyeket az Ön számítógépére küldtünk. Ily módon személyes adatok feldolgozására nem kerülhet sor. Amennyiben beleegyezik oldalainkon a cookie-k használatába, nincs hozzáférési jogosultságunk az Ön személyes adataihoz. Ugyanakkor a cookie-k segítségével a weboldalunkon tett látogatás alkalmával újra fel tudjuk ismerni a számítógépét.

Számítógépe internetes böngészőjének megfelelő konfigurációin keresztül, azaz annál a programnál, amellyel internetes oldalakat nyit vagy jelenít meg (pl. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome vagy Safari) a cookie-k használata kizárható. Ebben az esetben elképzelhető, hogy oldalaink bizonyos funkciói már nem állnak a rendelkezésére vagy nem megfelelően jelennek meg.

A cookie-k arra is használhatók, hogy bevásárlókosarát a rendelés során kezeljék vagy beállításait (fizetés és szállítás módja, szállítási hely) megjelenítsék. Így lehetőségünk van arra, hogy internetes oldalainkat ügyfeleink igényeihez igazítsuk. Adott a lehetőség arra, hogy együttműködő hirdetési partnereinken keresztül harmadik felek cookie-jait is az Ön számítógépén tároljuk. Erre például a harmadik fél weboldalain folytatott reklámtevékenységekkel összefüggésben kerül sor (ún. retargeting vagy ún. közösségi beépülő modulok (social plugin) használata).

A használt cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot. Önhöz mint természetes személyhez a cookie-k nem rendelhetők hozzá. Ezzel csupán a használatban lévő számítógép újbóli felismerésére nyílik lehetőség. De erre is csak a cookie-k törléséig, illetve addig, amíg az Ön által indított program alapján azok maguktól nem törlődnek.

Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak beágyazása

Az online jelenlétnek tulajdoníthatóan a harmadik felek tartalmai, pl. YouTube-videók, Google Maps térképek, RSS-Feeds vagy más weboldalak grafikái kapcsolódhatnak egymáshoz (ún. „harmadik fél szolgáltató”). Ennek mindig az a feltétele, hogy ezen tartalmak szolgáltatója észlelje a felhasználó IP-címét, mivel ezen IP-cím hiányában a megfelelő tartalom nem tud eljutni az Ön böngészőjére. Kizárólag olyan tartalmak használatára törekszünk, amelynek harmadik fél szolgáltatója az IP-címet kizárólag a tartalmak szállítására használja fel. Ugyanakkor nem tudjuk befolyásolni, hogy a harmadik fél szolgáltató az Ön IP-címét pl. statisztikai céllal tüntesse fel.

Google Analytics

Weboldalainkon a Google Analytics alkalmazást használjuk. Ez a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google”) szolgáltatása. Online felületünk elemzéséhez, fejlesztéséhez és hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekeink alapján, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjára támaszkodva döntöttünk az adott szolgáltatás használata mellett.

A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével információt gyűjt az Ön weboldal-felhasználási szokásairól. Ezek az információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, tárolásuk ott történik.

Weboldalainkon az IP-cím anonimizálásának aktiválása esetén a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb szerződő államaiban előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét.

Külön kezelés keretében a teljes IP-cím továbbítható a Google egyik USA-beli szerverére, és ott lerövidíthető. Megbízásunkból a Google ezeket az adatokat az Ön weboldalhasználati szokásainak kiértékelésére, a weboldalon folytatott tevékenységről való jelentés készítésére, valamint a weboldal üzemeltetője felé kezdeményezett, weboldal- és internethasználattal összefüggő szolgáltatásnyújtáshoz használja fel. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjére továbbított IP-cím a Google egyéb adataival nem fog összemosódni.

Itt is lehetősége van arra, hogy böngésző szoftvere megfelelő beállításain keresztül letiltsa a cookie-k tárolását. Ugyanakkor ennek következtében előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalaink minden funkciójának teljes körű használatára. A http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en linkről letölthető böngészőplugin telepítésével lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-k által létrehozott, a weboldalhasználatra vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét is) Google általi rögzítését és az adatok Google általi feldolgozását letiltsa.

Hitelképesség-ellenőrzés és pontozás

Előre fizetés esetén, pl. számlás vásárlásnál, jogos érdekeink érvényesítése céljából ((GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) ) adott esetben, matematikai-statisztikai alapon a Creditreform Braunschweig Göttingen Bruns & Harland GmbH & Co KG, Willi-Eichler-Str. 11, 37079 Göttingen intézetnél hitelkimutatást készítünk. Ehhez a hitelképesség-ellenőrzéshez szükséges személyes adatokat a Creditreform Braunschweig Göttingen Bruns & Harland GmbH & Co KG intézethez továbbítjuk, és a kapott, a nemteljesítés statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat a szerződéses viszony létrehozásával, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos megalapozott döntéshez használjuk fel. A hitelkimutatás valószínűségi értékeket (pontszámok) tartalmazhat, amelyek számítása tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljárások alkalmazásával történik, és a számítás során többek között címadatok kezelésére kerül sor. Védelemre érdemes érdekeit a törvényi előírásoknak megfelelően figyelembe vesszük.

Hivatkozások más internetes oldalakra

Időnként harmadik felek weboldalaira történő átirányítást kezdeményezünk. Az átirányítási weboldal lelkiismeretes kiválasztása esetén sem vállalunk felelősséget harmadik felek weboldalain elhelyezett tartalmak megfelelősége és teljessége, valamint az adatbiztonság tekintetében. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a harmadik felek hivatkozott weboldalaira sem alkalmazható.

Az érintettek jogai

Önt érintettként megilleti az ún. hozzáféréshez való jog. Ennek szellemében megerősítést kérhet arról, hogy adott esetben milyen adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban (a GDPR 15. cikke).

A GDPR 16. cikke alapján kérelmezheti az Önhöz kapcsolódó adatok kiegészítését, illetve nem megfelelő adatainak helyesbítését.

A GDPR 17. cikkében ismertetett feltételekkel kérelmezheti adatainak haladéktalan törlését. Arra is lehetősége van (a GDPR 18. cikke alapján), hogy adatai feldolgozásának korlátozását igényelje.

Törlésre akkor kerül sor, ha az adatokra az előirányzott célból már nincs szükség, és további jogi megőrzési kötelezettség ezzel nem áll szemben. Máskülönben a feldolgozást korlátozzuk, az adatokat zároljuk, és további feldolgozásukat megszakítjuk. A kereskedelmi vagy adózási okokból megőrzendő adatok tartoznak ide.

Németországban a HGB 257. §-ának (1) bekezdése értelmében a megőrzési időszak 6 (kereskedési könyvek, nyilvántartások, nyitóegyenlegek, pénzügyi kimutatások, üzleti levelezés, számviteli bizonylatok stb.), az AO 147. §-ának (1) bekezdése szerint 10 év (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózási szempontból releváns dokumentumok stb.).

Lehetőség van arra, hogy az Ön kívánságára adatait a GDPR 20. cikke alapján rendelkezésre bocsássuk, illetve egy másik felelős személy felé továbbítsuk. Továbbá, a GDPR 77. cikkének értelmében az illetékes felügyeleti szervnél panasz benyújtására is lehetősége van.

Elállási jog

A GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján a részünkre megadott beleegyezésétől jövőbeli hatállyal elállhat.

Tiltakozási jog

Az Önnel kapcsolatos adatok jövőbeli feldolgozása ellen a GDPR 21. cikke alapján bármikor tiltakozhat. A tiltakozás eszközével különösen közvetlen üzletszerzés céljára történő adatfeldolgozás esetén élhet.

Az említett ügyekben a fenti kapcsolattartási adatokat használva forduljon hozzánk bizalommal.

Aktuális állapot: 2019/02

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


hatályos: 2018. május 24. napjától

Társaságunk, a Knüppel Csomagolástechnika Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a hírlevelünkre feliratkozó, illetve feliratkozott személyek megismerhessék, hogy a hírlevél küldés keretében mely személyes adataikat és hogyan kezeljük, illetve, hogy milyen jogok illetik meg őket.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (a továbbiakban: GDPR) - összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

I. AZ ADATKEZELŐ

A hírlevéllel kapcsolatosan megadott személyes adatainak kezelője társaságunk. Társaságunk cégadatai és elérhetőségei:

Adatkezelő neve:
Knüppel Csomagolástechnika Kft.
székhely: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.
cégjegyzékszám: 13-09-190377
(a továbbiakban: „KNÜPPEL”, „mi” vagy „társaságunk”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.
e-mail postafiók: adatvedelem@knueppel.de 
telefon: +36-70-679-5677
web: www.knueppel.hu 

II. HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?
Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, a regisztráció során megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az e-mail címére időről időre elektronikus hírlevelet küldjünk. A hírleveleinkben termékeinkről, szolgáltatásainkról, akciós ajánlatainkról tájékoztatjuk, illetve tevékenységünkkel, társaságunkkal kapcsolatos híreket, eseményeket olvashatja (direkt marketing célú adatkezelés).

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?
Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában feliratkozását nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk Önnek megküldeni.

Hozzájárulását a feliratkozási űrlap megfelelő kitöltésével tudja megadni, és az ezt követően küldött e-mailben szereplő linkre történő kattintással tudja feliratkozását véglegesíteni. Mennyi ideig kezeljük e személyes adatait? Amennyiben a feliratkozást megerősítő e-mailben szereplő linken keresztül a feliratkozását 24 órán belül nem véglegesíti, a feliratkozás során megadott adatait haladéktalanul töröljük. Feliratkozását megismételheti az űrlap ismételt kitöltésével.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

  • Ön ezt kéri vagy - az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
  • a hírlevél célú adatkezelés ellen tiltakozik vagy
  • a hírlevélről leiratkozik. 

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

  • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
  • az adatvedelem@knueppel.de címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;
  • postai úton a Knüppel Csomagolástechnika Kft. részére a 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép. címre küldött levélben.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A hírlevelünkkel kapcsolatos személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat társaságunkon belül is kizárólag ügyvezetőnk, informatikusaink, pénzügyi és logisztikai osztályunk vezetői, valamint az alábbi lista szerinti adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A hírlevélhez kapcsolódó egyes technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az utasításaink szerint járnak el. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag utasításaink szerint kezelheti, saját céljára az adatokon adatkezelést nem végezhet.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG
székhely: Tonlandstraße 2, 34346 Hann. Münden
elérhetőség: info@knueppel.de,
Tevékenység: hírlevél küldés, honlap üzemeltetése, informatikai háttértámogatás
név: NETKEY S.r.o
székhely: 945 01 Slovakia, Komárno, Gombaiho 6.,
elérhetőség: invoice@netkey.sk
Tevékenység: weboldal tárhelyének biztosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között a személyes adatok álnevesítését, titkosítását, jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Szintén az Önök és személyes adataik védelme érdekében alkalmazzuk az ún. dupla hozzájárulásos rendszert, azaz azt a megoldást, hogy a feliratkozását a külön e-mailben kapott linkre kattintással tudja véglegesíteni.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. AZ ÖN JOGAI

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az adatvedelem@knueppel.de e-mail címre vagy postai levélben a Knüppel Csomagolástechnika Kft. 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép. szám alatti címünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1. Adatkezelő megkeresése
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/ 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 

3. Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

4. Hírlevéllel kapcsolatos panasz
Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

Budapest, 2018. május 24.
Knüppel Csomagolástechnika Kft.
adatkezelő