Impresszum

Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősség kizárása (Disclaimer)

Felelősségvállalás a tartalmakért

A TMG (telemédia törvény) 7. § (1) bekezdése szerint szolgáltatást kínálóként a jelen oldalakon megjelenő saját tartalmainkért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. A TMG 8-10. §-a szerint viszont szolgáltatást kínálóként nem vagyunk kötelesek a közvetített vagy tárolt idegen információkat felügyelni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerinti – információk eltávolítására vagy használatuk zárolására vonatkozó – kötelezettségeinket. Az erre vonatkozó felelősségvállalás azonban csak a konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amint ezek a jogsértések ismertté válnak számunkra, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó tartalmakat.

Felelősségvállalás a linkekért

Ajánlatunk harmadik személyek olyan – külső – weboldalaihoz kapcsolódó linkeket tartalmaz, amelyek tartalmát nem tudjuk befolyásolni. Ennélfogva ezekért az idegen tartalmakért felelősséget sem tudunk vállalni. A link révén kapcsolódó oldalak tartalmaiért mindig az adott szolgáltató vagy az oldalak üzemeltetője felelős. A linkkel összekapcsolt oldalakat az összekapcsolás időpontjában ellenőriztük a lehetséges jogsértések szempontjából. Az összekapcsolás időpontjában nem voltak számunkra felismerhető jogellenes tartalmak. A linkkel összekapcsolt oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban a jogsértésre utaló konkrét támpontok nélkül nem várható el tőlünk. Amint tudomást szerzünk ilyen jogsértésekről, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó linkeket.

Szerzői jog

Az oldalak működtetői által létrehozott tartalmak és az oldalakon szerepelő művek a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. Sokszorosításukhoz, feldolgozásukhoz, terjesztésükhöz és mindenfajta – a szerzői jog határain kívül eső – felhasználásukhoz a mindenkori szerző, illetve létrehozó írásos hozzájárulására van szükség. A jelen oldal letöltése és másolása csak magáncélú, nem kereskedelmi használatra megengedett. Amennyiben a jelen oldalon szereplő tartalmakat nem az üzemeltető hozta létre, úgy tiszteletben tartjuk harmadik személyek szerzői jogait. A harmadik személyek által létrehozott tartalmaknál mindenekelőtt feltüntetjük ezt a tényt. Amennyiben Önök ennek ellenére szerzői jogsértést észlelnének, kérjük, jelezzék azt nekünk. Amint tudomást szerzünk ilyen jogsértésekről, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó tartalmakat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


hatályos: 2018. május 24. napjától

Társaságunk, a Knüppel Csomagolástechnika Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a hírlevelünkre feliratkozó, illetve feliratkozott személyek megismerhessék, hogy a hírlevél küldés keretében mely személyes adataikat és hogyan kezeljük, illetve, hogy milyen jogok illetik meg őket.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (a továbbiakban: GDPR) - összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

I. AZ ADATKEZELŐ

A hírlevéllel kapcsolatosan megadott személyes adatainak kezelője társaságunk. Társaságunk cégadatai és elérhetőségei:

Adatkezelő neve:
Knüppel Csomagolástechnika Kft.
székhely: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.
cégjegyzékszám: 13-09-190377
(a továbbiakban: „KNÜPPEL”, „mi” vagy „társaságunk”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép.
e-mail postafiók: adatvedelem@knueppel.de 
telefon: +36-70-679-5677
web: www.knueppel.hu 

II. HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?
Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, a regisztráció során megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az e-mail címére időről időre elektronikus hírlevelet küldjünk. A hírleveleinkben termékeinkről, szolgáltatásainkról, akciós ajánlatainkról tájékoztatjuk, illetve tevékenységünkkel, társaságunkkal kapcsolatos híreket, eseményeket olvashatja (direkt marketing célú adatkezelés).

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?
Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában feliratkozását nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk Önnek megküldeni.

Hozzájárulását a feliratkozási űrlap megfelelő kitöltésével tudja megadni, és az ezt követően küldött e-mailben szereplő linkre történő kattintással tudja feliratkozását véglegesíteni. Mennyi ideig kezeljük e személyes adatait? Amennyiben a feliratkozást megerősítő e-mailben szereplő linken keresztül a feliratkozását 24 órán belül nem véglegesíti, a feliratkozás során megadott adatait haladéktalanul töröljük. Feliratkozását megismételheti az űrlap ismételt kitöltésével.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

  • Ön ezt kéri vagy - az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
  • a hírlevél célú adatkezelés ellen tiltakozik vagy
  • a hírlevélről leiratkozik. 

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

  • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
  • az adatvedelem@knueppel.de címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;
  • postai úton a Knüppel Csomagolástechnika Kft. részére a 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép. címre küldött levélben.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A hírlevelünkkel kapcsolatos személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat társaságunkon belül is kizárólag ügyvezetőnk, informatikusaink, pénzügyi és logisztikai osztályunk vezetői, valamint az alábbi lista szerinti adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A hírlevélhez kapcsolódó egyes technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az utasításaink szerint járnak el. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag utasításaink szerint kezelheti, saját céljára az adatokon adatkezelést nem végezhet.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG
székhely: Tonlandstraße 2, 34346 Hann. Münden
elérhetőség: info@knueppel.de,
Tevékenység: hírlevél küldés, honlap üzemeltetése, informatikai háttértámogatás
név: NETKEY S.r.o
székhely: 945 01 Slovakia, Komárno, Gombaiho 6.,
elérhetőség: invoice@netkey.sk
Tevékenység: weboldal tárhelyének biztosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között a személyes adatok álnevesítését, titkosítását, jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Szintén az Önök és személyes adataik védelme érdekében alkalmazzuk az ún. dupla hozzájárulásos rendszert, azaz azt a megoldást, hogy a feliratkozását a külön e-mailben kapott linkre kattintással tudja véglegesíteni.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. AZ ÖN JOGAI

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az adatvedelem@knueppel.de e-mail címre vagy postai levélben a Knüppel Csomagolástechnika Kft. 2151 Fót, East Gate Business Park B2.1. ép. szám alatti címünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1. Adatkezelő megkeresése
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/ 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 

3. Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

4. Hírlevéllel kapcsolatos panasz
Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

Budapest, 2018. május 24.
Knüppel Csomagolástechnika Kft.
adatkezelő


Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősség kizárása (Disclaimer)

Felelősségvállalás a tartalmakért

A TMG (telemédia törvény) 7. § (1) bekezdése szerint szolgáltatást kínálóként a jelen oldalakon megjelenő saját tartalmainkért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. A TMG 8-10. §-a szerint viszont szolgáltatást kínálóként nem vagyunk kötelesek a közvetített vagy tárolt idegen információkat felügyelni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerinti – információk eltávolítására vagy használatuk zárolására vonatkozó – kötelezettségeinket. Az erre vonatkozó felelősségvállalás azonban csak a konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amint ezek a jogsértések ismertté válnak számunkra, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó tartalmakat.

Felelősségvállalás a linkekért

Ajánlatunk harmadik személyek olyan – külső – weboldalaihoz kapcsolódó linkeket tartalmaz, amelyek tartalmát nem tudjuk befolyásolni. Ennélfogva ezekért az idegen tartalmakért felelősséget sem tudunk vállalni. A link révén kapcsolódó oldalak tartalmaiért mindig az adott szolgáltató vagy az oldalak üzemeltetője felelős. A linkkel összekapcsolt oldalakat az összekapcsolás időpontjában ellenőriztük a lehetséges jogsértések szempontjából. Az összekapcsolás időpontjában nem voltak számunkra felismerhető jogellenes tartalmak. A linkkel összekapcsolt oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban a jogsértésre utaló konkrét támpontok nélkül nem várható el tőlünk. Amint tudomást szerzünk ilyen jogsértésekről, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó linkeket.

Szerzői jog

Az oldalak működtetői által létrehozott tartalmak és az oldalakon szerepelő művek a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. Sokszorosításukhoz, feldolgozásukhoz, terjesztésükhöz és mindenfajta – a szerzői jog határain kívül eső – felhasználásukhoz a mindenkori szerző, illetve létrehozó írásos hozzájárulására van szükség. A jelen oldal letöltése és másolása csak magáncélú, nem kereskedelmi használatra megengedett. Amennyiben a jelen oldalon szereplő tartalmakat nem az üzemeltető hozta létre, úgy tiszteletben tartjuk harmadik személyek szerzői jogait. A harmadik személyek által létrehozott tartalmaknál mindenekelőtt feltüntetjük ezt a tényt. Amennyiben Önök ennek ellenére szerzői jogsértést észlelnének, kérjük, jelezzék azt nekünk. Amint tudomást szerzünk ilyen jogsértésekről, haladéktalanul eltávolítjuk a szóban forgó tartalmakat.