Termékek » Fejlesztés » A csomagolás ellenőrzése

A csomagolás ellenőrzése

Meleg, hideg, nedvesség, ázás, UV sugárzás, ütések, borulások, rezgések. Szinte korlátlan azoknak a stressz tényezőknek a skálája, amelyek a raktározás, az átrakodás és a szállítás során hatással lehetnek az Ön csomagolt árujára. A megfelelő csomagolás célja, hogy a vonatkozó rakományt a gyártó és a fogyasztó közötti úton – tárolás esetén pedig ezen túlmenően is – a csomagot minden előrelátható stressz tényezőtől megvédje.

Vizsgálati módszer

Csomagolásvizsgálatok segítségével pontosan tesztelhető az, hogy a csomagolások el tudják-e látni mindenkori feladataikat. Vizsgálati előírások átfogó szabványkatalógusa vonatkozik a csomagolások megfelelő vizsgálatára. Az ezáltal megkövetelt terhelési értékek valósághűen és „szinte gyorsított felvételen” szimulálhatók. A megfelelő, pozitív eredményű és tanúsított vagy akkreditált vizsgáló intézetek által kivitelezett tesztek sok esetben a biztosítótársaságok nyújtotta védelemnek is lényeges előfeltételét képzik. A vizsgálat olyan nemzetközi szabványok szerint történik, mint ASTM, ISTA, DIN és ISO. Ennek során különösen mechanikai, klimatikus és vegyi terhelésről van szó.

Mechanikai

A mechanikai igénybevételeket esés-, rázás- és becsapódási tesztekkel szimulálják. Ennek során a csomagolt árura gyakorolt hatást, valamint a csomagolás csillapítóhatását mérjük. Ezzel az eljárással felismerhető az esetleges „túlcsomagolás” is – és ennek megfelelően csökkenthető a csomagolási ráfordítás.

Klimatikus

Tengerentúli szállítások esetén akár 70° C hőmérséklet és mintegy 100 % RH páratartalom is felmerülhet. Ennek során károsodhatnak a higroszkópikus, tehát vízgőzt megkötő csomagolóanyagok, csakúgy, mint a becsomagolt áru is. Amennyiben ilyen típusú érzékenység gyanúja áll fenn, ajánlatos a szériagyártás megkezdése előtt megfelelő szimulációkkal biztonságot teremteni és adott esetben a szükséges változtatásokat eszközölni.

Vegyi

Kedvezőtlen környezeti feltételek esetén a csomagolóeszközök alkotóelemei a csomagolt termékek nem szándékolt változását idézhetik elő – például elszíneződéseket vagy korróziót. Ennek során gyakran a csomagolt árun a gyártásból visszamaradó anyagok is szerepet játszanak. Vegyelemzések alapján az egyes károkozók szinte mindig meghatározhatók. Ajánlatos tehát a szériafelhasználást megelőzően a különböző érzékenységekről a legkisebb gyanú esetén is megfelelő szimulációk segítségével megbizonyosodni, illetve a szükséges változásokat eszközölni.

A különböző analitikai feladatok modern laboratóriumi berendezések segítségével megoldhatók: Fotométer, gázkromatográf-tömegspektrométer (HPLC), dinamikus diferenciakalorimetria (DSC) és termomikromérleg, valamint Karl-Fischer-Titrátor a polimerek víztartalmának meghatározásához.

Károk és hibák – okokat meghatározni, megelőzni

Minden alapanyag többé kevésbé stabil összetételű. A csomagolás céljára felhasznált alapanyagok olyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek működőképességük szempontjából meghatározóak. A különböző mechanikai tulajdonságok pontosan mérhetők.

Mind különböző alapanyagok egymás iránti összeférhetetlensége, mind folyamat vagy környezet okozta piszkolódások korlátozott működőképességet és ezáltal nem kívánt mellékhatásokat válthatnak ki.

A professzionális ipari csomagolások területén – többek között az olyan speciális területeken is, mint a VCI-csomagolású korrózióvédelem – szerzett évtizedes tapasztalatunk révén kimagasló szaktudással rendelkezünk mind a károk megelőzése, mind az okok feltárása területén. A laboratóriumban többek között a következő kérdések tisztázhatók pontosan.

  • Tartalmaz-e az anyag olyan nem kívánatos anyagokat, melyek a tervezett felhasználás ellen hatnak? Milyen, a gyártó által nem deklarált anyagokat tartalmaz például egy minta?
  • Tartalmaz-e egy ilyen minta adott esetben akár egészségkárosító anyagokat?
  • A termék különböző mintái mindig ugyanazokat az anyagokat és azonos mennyiségben tartalmazzák-e?
  • Milyen okai vannak a meglepően fellépő elszíneződéseknek vagy más felszínváltozásoknak?
  • Meghatározott csomagolóanyagba integrált korrózióvédelem esetén: milyen korróziógátló hatóanyagokat tartalmaz például egy meghatározott olaj vagy műanyag fólia?
  • És ebből (a terveknek megfelelően) mennyi jut ki gáz formában a mindenkori környezet légterébe?
  • Alkalmas-e egyáltalán valamely specifikus folyamat vagy tisztítási megoldás? És mennyi ideig szabad alkalmazni?
  • Mi az oka annak, ha szállítás vagy raktározás során korrózió okozta károsodás történt?
  • Adott esetben a károsodott áru felületének kritikus szennyeződése az ok?